EBOOK Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural

  • 216
  • Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural
  • Adem Güneş
  • en
  • 15 October 2018
  • null

Adem Güneş À 4 Summary

Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural Summary Ê 104 Adem Güneş À 4 Summary Kızmadan çatışmadan dost olarak çocuk yetiştirmek mümkün Utandırmadan mahcup etmeden çocuğa saygın bir kişilik kazandırmak hayal değil Pedagojinin Anayasası şekilde hazırlanan bu eser Uzman Pedagog Dr Adem Güneş'in kaleminden çocuk eğitimini önemseyen herkes içi. Kitap okumaya ok fazla zaman olmay p da ocuk geli imini merak edenler i in olduk a faydal bir kitap Pratik ve i e yarar

Summary Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural

Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural

Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural Summary Ê 104 Adem Güneş À 4 Summary Birçok anne baba onlarca kitabı uzun uzadıya okumak yerine; çocuk eğitiminin temelini oluşturan kısa öz uygulanabilir bilgilere “kolayca” erişme ihtiyacı hisseder Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural tam da bu ihtiyaca yönelik olarak “olmazsa olmaz” konuların özeti ?. Ne yap lmas gerekti ini anlatan ama nas l yap labilece ini es ge en bir kitap Pedagojinin yasalar n zetlemi ancak nas l k sm n anlatmak kitab n amac olmasa bile en az ndan y nlendirme yapmas daha iyi olabilirdi

Download ´ PDF, DOC, TXT or eBook À Adem Güneş

Çocuk Eğitiminde 100 Temel Kural Summary Ê 104 Adem Güneş À 4 Summary ?ekilde hazırlandı “Güvenli bağlanma”dan “dikkat dağınıklığı”na “sahte benlik” oluşumundan “duyarsızlığa” “mahcubiyet” kavramından “minnet duygusu”na kadar her yetişkinin bilmesi gereken çocuk eğitimine dair 100 temel kural bir araya getirildi. ok g zel bir ekilde sadece temel noktalara de inilerek haz rlanm bir kitap